top of page
shutterstock_192764360_edited.jpg

שלום רב!

תודה שהחלטת להצטרף ל"משפיעים בחינוך" באמצעות חקיקת חוק כנפו להקמת המועצה הלאומית לחינוך והפעלת לחץ על הפוליטיקאים לחוקק את החוק.

נודה על מילוי הטופס, אנו מתחייבים בפניך שהפרטים יהיו חסויים לא יפורסמו או יועברו לשום גורם נוסף.

הקשר שלך לחינוך:
מעוניין.ת להצטרף לארגון כ:

נשלח בהצלחה

ארעה שגיאה

Your content has been submitted

Your content has been submitted

bottom of page